IMG_3807.JPG

Sociale historier

Bostedet i Nyrup anvender Sociale Historier som støtte til borgerne i arbejdet med at kunne forstå sociale situationer og sammenhænge.

 

Sociale Historier er kortfattede historier, der beskriver sociale situationer, som kan hjælpe borgerne til bedre at kunne forstå konkrete sociale situationer og sammenhænge. Historierne bruges til at træne i sociale færdigheder og gennemføre indlæring, der bygger på ligeværdig aftalevirksomhed og borgerens forståelse og forberedelse til medvirken/ deltagelse i nødvendige processer og dagligdagsforløb.

Borgerne har ofte vanskeligt ved at afgøre og forstå, hvad og hvorfor andre mennesker handler, tænker og føler som de gør. Ved brug af sociale historier kan borgeren hjælpes til selvrefleksion, samt til at fungere i, afklare og forstå komplekse sociale situationer og finde frem til relevante løsningsstrategier.

I dansk sammenhæng bruges metoden Sociale Historier mest ifbm. udvikling af små historier eller vejledninger skrevet (eller tegnet) i nutid og jeg-form, med det pædagogiske sigte at instruere/forberede/træne en beboer i sociale færdigheder og gennemføre indlæring. Oftest udformes de Sociale Historier som 'drejebøger'/et aftalegrundlag, der på forhånd gennemgås med borgeren forinden vanskelige sociale situationer eller andre komplekse hverdagsbegivenheder afvikles. Teknikken består af spørgsmål og svar i form af historier: Hvem, hvad, hvor og hvorfor ifht. sociale situationer eller andre forhold, der kan vejlede borgeren til at interagere hensigtsmæssigt.

Effekten af denne metode er borgeren opnår større sociale færdigheder og redskaber med henblik på at kunne interagere uden konflikter. Større evne til at kunne forstå sig selv i forskellige forløb/gennemføre forskellige almindelige dagligdags forløb og rutiner (støttende indlæring).

Mål og delmål relateret til denne faglige metode, vil oftest bero på indgående analyser af borgeren i sociale sammenhænge/områder, hvor den enkelte beboer har vanskeligt ved at begå sig. Analysen anskueliggør, hvor der er behov for en adfærdsændring hos den enkelte beboer, hvorefter der udarbejdes en fortælling/vejledning/instruks - helst sammen med borgeren - der angiver retning for mere hensigtsmæssig adfærd. Der opstilles konkrete mål uf fra bostedets egen kvalitetsmodel.

Strand.jpg

Metoder

Vi bruger forskellige metoder i forbindelse med vores arbejde på Bostedet i Nyrup. Du kan læse mere om dem her.


Sociale historier