044.JPG

Social færdighedstræning

Bostedet i Nyrup anvender social færdighedstræning i bestræbelserne på at bevare den enkelte borgers sociale færdigheder og mulighed for at kunne være positivt sammen med andre/interagere på en hensigtsmæssig måde sammen med andre.

 

Social færdighedstræning anvendes også med henblik på at fastholde eller at kunne udvikle borgerens sociale netværk.

Det overordnede mål med metoden er at forbedre eller udvikle borgernes forståelse af sig selv i social/relationel sammenhæng; at øge borgerens forståelse for at kunne tage hensyn til andre/læse andre og at kunne korrigere egen adfærd i overensstemmelse hermed.

Social færdighedstræning anvendes både individuelt og mere kollektivt, hvor medarbejderne, efter behov, ved støtte, guidning, træning, samtaler og konfliktløsning anviser nye handlemuligheder for borgerne i social/relationel sammenhæng.

Metodens interventionsmuligheder kan være flere:

  • Social træning, hvor borgeren i direkte samspil støttes og guides til en anden hensigtsmæssig adfærd.
  • Samtaler, der øger eller bevidstgør borgeren om betydningen af ændring til mere hensigtsmæssig adfærd.
  • Konfliktløsning og mediering.
  • Opbygge nye sociale netværk for borgeren under støtte og guidning.

Effekten af denne metode er, at borgeren kan fastholde sig selv i social/relationel sammenhæng på en måde, hvor samværet ikke giver anledning til konflikter - eller endnu værre: Social udgrænsning og isolation for borgere, hvis adfærd virker stødende eller upassende for andre.

Bostedet i Nyrup er meget opmærksom på, hvornår metodeanvendelsen har effekt, og hvornår en given metode ikke har effekt.

På denne baggrund justeres og tilpasses metoderne og den socialpædagogiske indsats løbende - faktisk dagligt.

Strand.jpg

Metoder

Vi bruger forskellige metoder i forbindelse med vores arbejde på Bostedet i Nyrup. Du kan læse mere om dem her.


Social færdighedstræning