PICT0118.JPG

Ansættelse ved Bostedet i Nyrup

Stillingsopslag - 1 rengøringsassistent til Bostedet i Nyrup.

 

Bostedet i Nyrup søger:

 • 1 rengøringsassistent - 37 timer ugentligt.

 

Om Bostedet i Nyrup:

Bostedet i Nyrup er et bo- og dagtilbud for 40 voksne med letteret nedsat psykisk funktionsevne og/eller psykiatriske og sociale problemstillinger, og hvor det er muligt for beboeren at bo i botilbuddets egne boliger.

Bostedet i Nyrup tilbyder individuel socialpædagogisk bistand og kompenserende hjælp til gennemførelsen af almindelig daglig livsførelse i form af eksempelvis vejlednning, guidning, støtte, pleje, omsorg og behandling.

I dagtilbuddet tilbydes beboerne forskellige samværsaktiviteter, der er godkendt til 32 beboere.

Bostedet i Nyrup har, af sikkerheds – og arbejdsmiljømæssige årsager, organisatorisk tilrettelagt natovervågning af beboerne på en måde, hvor vi opererer med 2 tilstædeværende vågne nattevagter ad gangen under hver vagt.

Bostedet i Nyrup arbejder ud fra nedenfor følgende værdier:

 • At beboerne sikres ret til selvbestemmelse.
 • At beboerne tilbydes størts mulig grad af selvstændighed.
 • At beboerne tilbydes oplevelse af relation, respekt og ligeværd.
 • At beboerne tilbydes støtte til udvikling og stimulering.
 • At beboerne tilbydes nærhed og omsorg, samt grundig/omhyggelig pleje og hygiejne.
 • At beboerne tilbydes mulighed for deltagelse i en indholdsrig og inspirerende hverdag med relevante beskæftigelses- og/eller samværsaktiviteter, eller ved relevante fritidsaktiviteter og støtte til at vedligeholde et socialt liv/netværk.

Organisation:

Bostedet i Nyrup er et privat selvejende bo- og dagtilbud godkent af Socialtilsyn Øst i henhold til Lov om Social Service § 104 og §§ 107 & 108, og modtager borgere fra hele landet. Bostedet i Nyrup er normeret til 44,19 fuldtidsstillinger, fordelt på ca. 47 medarbejdere.

Stillingens profil:

 • Rengøring i boliger og på fællesarealer (hovedopgave).
 • Indkøb af rengøringsmidler og toiletartikler.
 • Lejlighedsvis madlavning (afløsning for køkkenmedarbejdere under fx ferie, sygdom, jul og nytår).
 • Borddækning i forbindelse med div. mødevirksomhed.
 • Diverse forefaldne opgaver.

 Personlig profil - den vi søger:

 • Har kendskab til/ønsker at arbejde med målgruppen.
 • Kan arbejde efter pædagogiske metoder, der åbner op for adgangen til de enkelte beboeres lejligheder/boliger.
 • Har fokus på etik, faglig kvalitet og professionalisme.
 • Har erfaring med selvstændig styring og planlægning af rengøringsopgaver.
 • Er handlingsorienteret og problemløsende i forhold til dagligdagens situationer.
 • Kan indgå i et tæt og fleksibelt samarbejde med bostedets øvrige medarbejdere.
 • Er ansvarlig, pligtopfyldende, mødestabil og loyal.
 • Er engageret.
 • Har overblik.
 • Har 'gå på' mod og et godt humør.
 • Er personligt robust.
 • Arbejder efter forskrifterne vedr. håndtering af rengøringsmidler.
 • Arbejder til stadighed med egen faglig og personlig udvikling.

Vi tilbyder dig:

 • Engagerede og dygtige kolleger, der lægger vægt på at benytte hinandens viden og erfaring.
 • Arbejdstider er beliggende i tidsrummet fra kl. 07:00 – 15:30.
 • Fri hver weekend.
 • Uddannelsesmuligheder – i hele dette år og lidt af 2021 uddannes der i Social Recovery.
 • Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver med mulighed for at indføje eget personligt præg.
 • Dokumenteret høj faglig kvalitet.
 • Dokumenteret høj beboertilfredshed.
 • Dokumenteret godt arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads beliggende i smukke omgivelser.

Dine kvalifikationer og kompetencer:

 • Rutineret rengøringsmedarbejder, der kan skabe tillid til din faglighed og din person.
 • Er handlingsorienteret og problemløsende i forhold til dagligdagens situationer (også pædagogiske).
 • Udpræget ordenssans.
 • Selvstændighed.
 • Hygiejnebevis, eller vilje til at erhverve det.

Beliggenhed:

Bostedet i Nyrup er beliggende mellem Næstved og Skælskør - tæt ved Næstved og Skælskør landevej, Bisserup Strand og Fuglebjerg. Der er ca. 0,4 km./1,5 km. til nærmeste busstoppested. Bostedet er omkranset af marker og skove. Bostedet har en personbil og 2 minibusser, der bruges til beboertransport til indkøb, offentlige instanser, udflugter eller andet.

Yderligere oplysninger ved:

Økonoma Mette Thorsøe - tlf.: 2156 3509 

Tiltrædelsestidspunkt:

Snarest muligt.

Ansøgningsfrist:

Mandag d. 21. september 2020 inden kl. 12:00. 

Forbesøg:

Bostedet i Nyrup ønsker ingen forbesøg af eventuelle ansøgere i forbindelse med ansøgningen.

 Ansættelsessamtaler:

 Afholdes ved særligt personligt indkald.

Krav til formalia:

Ansøgningen mærkes tydeligt med "Ansøgning rengøringsassistent". Husk  at vedlægge kopier af eventuelle relevante uddannelsesbeviser.

Ansøgningen stiles til:

Bostedet i Nyrup,
ATT.: Forstander Klaus Petersen,
Skovvej 7,
4262 Sandved.

Ansøgningen sendes til nedenstående persondatabeskyttede link:

Send ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Lønnen fastsættes efter kvalifikationer i henhold til principperne om Ny Løn, og i henhold til overenskomst.

 

Antonovsky

Antonovsky

IMG_0187.JPG

Ledig plads

Ønsker du en plads på Bostedet i Nyrup, så er du heldig - for lige nu har vi plads til flere beboere...

Forsidebillede.jpg

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere - så kontakt os.