IMG_0450.PNG

Takster 2020

samt vejledende priser til brug for beregning af egenbetaling.

 

Takst Botilbud SEL § 107 eller § 108:

Pr. døgn: 1.808,00 kr.
Pr. måned: 54.993,33 kr.
Pr. år: 659.920,00 kr.


Takst Dagtilbud SEL § 104:

Pr. døgn: 355,00 kr.
Pr. måned: 10.797,92 kr.
Pr. år: 129.575,00 kr.

 

 
Bemærk:

Bostedets driftsomkostninger til husleje, el, varme og vand, samt servicepakken indgår i den takst som kommunen skal betale for opholdet i botilbuddet, ligesom der også indgår driftsomkostninger til arbejdsskadesforsikring, ansvarsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring i taksten.

Som vejledning til den enkelte kommune, kan borgeren sættes i egenbetaling for opholdet i botilbuddet ud fra nedennævnte priser på husleje, andele af el, varme og vand, samt servicepakken:

Samtidig henleder vi opmærksomheden på, at Ankestyrelsen i principafgørelse 25-18 har taget stilling til, hvordan kommunen skal beregne, hvad borgeren selv skal betale i egenbetaling for et ophold i et midlertidigt botilbud efter serviceloven, ligesom Ankestyrelsen i en udtalelse - "Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud" af d. 3. juli 2017 - har tilkendegivet, at borgertransport ved bostedets busser og biler er vederlagsfri for borgeren, og at omkostninger i denne forbindelse skal være indeholdt i taksten.

  • Husleje inkl. indvendig vedligeholdelse og adgang til fællesarealer: 4.882,89 kr.
  • El, varme og vand: 1.604,77 kr.
  • Kost med drikkevarer: 1.953,84 kr.
  • Vaskemaskine og tørretumbler: 00,00 kr.
  • Rengøringsartikler til 1 ugentlig rengøring og vaskesæber efter behov: 209,85 kr.
  • Fællesantenne: 322,36 kr.
  • Indboforsikring: 11,40 kr.

Hvilket i alt pr. måned udgør: 8.985,12 kr.

De ovenfor angivne takster/priser justeres i begyndelsen af hvert år uden nærmere varsel ud fra socialtilsynets godkendte budget og i henhold til KL's almindelige prisfremskrivning.

Team B

Team B

IMG_0187.JPG

Ledig plads

Ønsker du en plads på Bostedet i Nyrup, så er du heldig - for lige nu har vi plads til flere beboere...

Forsidebillede.jpg

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere - så kontakt os.