IMG_3784.JPG

Hverdagen i Nyrup


Nedenfor kan du få et lille indblik i, hvordan den enkelte beboers hverdag former sig på Bostedet i Nyrup.

Vores etiske grundlag er først og fremmest baseret på et helt centralt fi losofi sk begreb ”Den etiske fordring” (K. E. Løgstrup, ”Den Etiske Fordring”, 1956).

Dette indebærer, at medarbejderne i hverdagen møder beboeren med afsæt i den enkeltes ønsker, behov og interesser, hvorefter beboerne sikres selvbestemmelse og en oplevelse af, at være ’herre i eget hus’, med henblik på at sikre beboerne den højeste grad af livskvalitet.

Bostedets organisering og tydelige struktur både i det fælles og for beboerne individuelt, tillige med vores meget velholdte fysiske rammer, giver den enkelte beboer en indre ro og udviklingsmuligheder, der er medvirkende til, at beboerne kan opleve både egen selvstændighed, og optimal udnyttelse af egne personlige potentialer.

Bostedet i Nyrup har udelukkende fastansatte medarbejdere, hvilket betyder, at vi ikke benytter vikarer. Dette opleves som meget trygt for beboerne.

Team B

Team B

Vi indskriver beboere, uden at der opkræves betaling for ophold
på bo- og dagtilbud den første måned.


Det betyder for den anbringende kommune, at der spares en måneds udgift. For beboerne betyder det, at egenbetalingen ikke skal opkræves denne første måned, hvilket kan medvirke til at give beboeren et økonomisk råderum.

Vi sikrer beboernes ønsker og behov for personlig udvikling ved udarbejdelse af årlige statusbeskrivelser. Disse indeholder dels en funktionsbeskrivelse udfra vores tillempede udgave af VUM-modellen, samt en neuropædagogisk screening, dels individuelle planer og mål udvalgt i samarbejde med beboerne, hvilket vi efterfølgende arbejder pædagogisk metodisk med. Efter udarbejdelsen af statusmaterialet inviterer vi sagsbehandler til årligt statusmøde.

Beboerne tilbydes ledsagelse til alle behandlinger i eksternt regi; sygehuse, distriktspsykiatri, speciallæger, m.m. Vi samarbejder med alle relevante sundhedsfaglige instanser.

Bostedet i Nyrups køkken leverer dagligt kost ud fra Fødevarestyrelsens 10 kostråd og er i stand til at være meget fleksible i forhold til beboernes ønsker.

Vi har stor succes med, at økonoma og beboer aftaler specialkost; Diabetes, slanke- eller proteinberiget kost. Ligeledes tilbydes beboerne motivation og støtte til deltagelse i motion, afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug med henblik på at forøge den enkelte beboers sundhed.

En af vores kvaliteter er den brede målgruppe med deraf mange forskellige udfordringer/erfaringer hos beboerne. Netop denne forskellighed, oplever vi, betyder, at beboerne kan profitere af hinanden og bruge hverandre selektivt som netværk og skabe vedholdende relationer/venskaber/yde omsorg til og for hinanden. Kort sagt; et livsfællesskab i samvær.

Bostedet i Nyrup tilrettelægger ugentlige aktiviteter både i dagtilbuddet og i botilbuddet.

IMG_0187.JPG

Ledig plads

Ønsker du en plads på Bostedet i Nyrup, så er du heldig - for lige nu har vi plads til flere beboere...

På de nedenstående sidder præsenterer vi Botilbuddet og Dagtilbuddets forskelligartede og sæsonbestemte aktiviteter, som beboerne kan tilmelde sig efter ønsker og interesser.

PICT0118.JPG
IMG_0127.JPG

Botilbuddet


Få et indblik i vores hverdag og aktiviteterne i botilbuddet på Bostedet i Nyrup - ved at se et eksempel på et personligt strukturskema og botilbuddets aktivitetsplan.

Læs mere ›

Dagtilbuddet


Få et indblik i Dagtilbuddets samværsaktiviteter på Bostedet i Nyrup - ved at se et eksempel på en personlig ugeplan, samt dagtilbuddets aktivitetsplan.

Læs mere ›